SOUKROMÍ A FIREMNÍ ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE COOKIES

 

Verze číslo: PP001-2018 GLLIZO LTD

Datum účinnosti:  08/07/2018

 

 1. Kdo jsme?
  • Jsme Gllizo s. r. o., obchodní značka “Karla Tallas”. Své dotazy ohledně ochrany soukromých dat směřujte na e-mail: dataprotection@karlatallas.com. Další kontaktní údaje naleznete na našich webových stránkách.

 

 1. Jaký smysl mají zásady ochrany soukromí?
  • Sdělují vám, co můžete očekávat v případě, kdy se nám shromáždí vaše osobní data. Využívejte, prosím, naše služby jen tehdy, pokud se ztotožníte se zásadami ochrany soukromí.

 

 • Všeobecně se zásady ochrany soukromí vztahují pouze na údaje, které jsou nám poskytnuty. Jestliže poskytnete svá osobní data dalším subjektům, jako třeba platebním zprostředkovatelům nebo jiným webovým adresám, seznamte se, prosím, nejprve s jejich zásadami ochrany soukromí.

 

 1. Mohou se zásady ochrany soukromí změnit?
  • Ano, mohou. Zkontrolujte si, prosím, tuto skutečnost kdykoliv zavítáte na naše webové stránky. Předpokládáme, že s případnou novou verzí zásad ochrany soukromí souhlasíte, jestliže po datu nabytí jejich platnosti budete nadále navštěvovat naše webové stránky.

 

 1. Co vše shromažďujeme?
  • Informace, které se stáhnou užitím našich služeb, například vaši e-mailovou adresu, když si zvolíte zasílání našich novinek na váš e-mail.

 

 • Automaticky pak informace jako internetový protokol (IP adresa) nutný k připojení vašeho počítače k internetu. Dále údaje o vašem prohlížeči a jeho verzi, o vašem počítači – jeho typu a identifikátoru, operačním systému a platformě, datech mobilního připojení a specifických odkazech při vstupu do našeho systému, přihlašovací detaily, údaje o prohlížení webových stránek, detaily vaší současné aktivity na internetu ( časové značky) včetně navštívených webových stránek, vaše vyhledávání a transakce.

 

 1. Jaký je důvod/legální oprávnění pro shromažďování informací?
  • Je to v našem “legitimním zájmu”. Například kvůli správě a zlepšování našich služeb včetně sledování uživatelských modelů, pro zabránění nebo detekování podvodů či zneužití. Toto se vztahuje na automaticky užívaná data.

 

 • Protože jste se zásadami ochrany soukromí souhlasili. To se týká kontaktů nebo dalších informací, které nám poskytujete nebo dovolujete využívat třeba za účelem obdržení našeho informačního bulletinu a jiného marketingu. Vaše svolení můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím služeb na našem webu anebo napsáním nám na výše uvedenou e-mailovou adresu.

 

 • Pokud nám poskytnete e-mailovou adresu někoho jiného prostřednictvím služby “Doporuč přítele” či podobné nabídky, zašle se na dotyčný kontakt naše oznámení. V případě nesouhlasu doporučené osoby bude dotyčný kontakt ihned odstraněn.

 

 

 1. Jak dlouho vaše data uchováváme?
  • Vaše údaje, které používáme k marketingovým účelům, jsou námi uchovávány pouze do doby, kdy nám sami oznámíte, že si již nepřejete od nás marketingová sdělení nadále dostávat.

 

 1. Komu zasíláme nebo zprostředkováváme vaše osobní údaje?
  • Dalším subjektům, které nám zajišťují služby, například poskytovatelům elektronických komerčních platforem, web hostitelům, dodavatelským internetovým sítím a obchodním partnerům, s nimiž komunikujeme a kteří sledují naše webové stránky a dodávají nám

on-line statistiky a jiné IT služby.

 

 • Příslušným orgánům nebo stěžovatelům, pakliže se domníváme, že osobní údaje nedodržují naše smluvní požadavky a podmínky, nebo pokud je to nutné k naší ochraně atp. Dále jestliže by hrozilo spáchání trestného činu, či si to vyžádal právní řád a jiné odpovědné orgány.

 

 • Potencionálním nákupčím v nutných důvodech, v případě aktuálního nebo navrženého jednání za účelem firemního prodeje, sloučení nebo kombinace obou zmíněných aspektů týkajících se našeho podnikání.

 

 1. Posíláme vaše údaje mimo hranice Evropské unie?
  • Vaše osobní data, která shromažďujeme, jsou uchovávána na serverech ve státech Evropské unie a nejsou přeposílána do dalších zemí s výjimkou následujícího bodu.

 

 • Vaše osobní data mohou být transferována do Spojených států amerických prostřednictvím společnosti Google (jejími webovými postupy), která je certifikovaná v rámci sdružení EU-US Privacy Shield Framework, jenž zaručuje jistotu ochrany vašich osobních dat.

 

 

 1. Jaké máte pravomoci?
  • Jestliže si to náležitosti vyžádají: požádat o přístup k vašim osobním údajům, opravit je, pokud jsou chybné, vymazat je či omezit jejich šíření za určitých okolností nebo k “datu přenositelnosti počítačových programů” (tzv. portabilita) anebo po vzájemné dohodě odstoupit od souhlasu, který jste nám poskytli (např. s marketingem).

 

 • Za určitých okolností smíte rovněž vznést námitky proti užívání vašich osobních údajů.

 

 • V případě vašich stížností ohledně nakládání s vašimi osobními daty nás, prosím, kontaktujte na výše uvedené e-mailové adrese. Pokud nebudete s naší odezvou spokojeni nebo se budete domnívat, že s vašimi osobními údaje zacházíme v rozporu s platnými právními normami, můžete vaši stížnost směřovat na vládního zmocněnce.

 

 • Pro více informací týkajících se vašich práv navštivte webové stránky: ico.org.uk.

 

 1. Jak je to s cookies?
  • My anebo jiné společnosti používáme na našem webu cookies a další sledující technologie. Cookie je identifikátor (drobný údaj sestávající z písmen a čísel), který je zaslán na váš webový prohlížeč. Cookies jsou hojně využívané při tvorbě webových stránek pro jejich větší efektivitu, stejně jako za účelem poskytování informací vlastníkům webových stránek a dalším. Existují dočasné cookies, které setrvají ve vašich cookies souborech pouze do doby, než je váš internetový prohlížeč uzavřen. Kdežto tzv. trvalé cookies zůstávají déle (záleží na jejich specifické “životnosti”). Pro další informace o cookies, včetně těch, které vám poradí, jak je může váš prohlížeč blokovat nebo vymazat, navštivte web: allaboutcookies.org. Funkčnost našich webových stránek bude limitovaná, pokud si váš prohlížeč nakonfigurujete  s omezením výskytu cookies.

 

 • U nás najdete následující typy cookies:

 

Typ cookies Účel
Status zaevidování Vyhodnotí, zda jste na našich webových stránkách zaevidovaní
Potvrzení pravosti Identifikuje a ověří vás, pomáhá rychleji prohlížet naše stránky
Připojení Vysleduje, zda jste nás navštívili prostřednictvím našich přidružených webových stránek, kterým poskytujeme platby a my tak následně můžeme vyhodnotit efektivnost těchto přidružených odkazů
Info bulletin Opravňuje uchování vaší e-mailové adresy v případě, kdy si objednáte náš informační bulletin
Cookie registr Uschová vaše odezvy v našem cookie registru

 

 • Společnosti, které nám poskytují služby, rovněž umísťují cookies. Některé z těchto cookies (např. ty z Google) mohou vyžadovat určité informace, jako třeba vaši IP adresu nebo webové adresy stránek, které navštěvujete a jenž jsou v zájmu uvedené společnosti. Níže je uveden stručný souhrn těch typů cookies, které jsou využívané společně s detaily o tom, kdo je umísťuje a kde si o nich můžete zjistit více informací a eventuálně od nich odstoupit (pokud je to možné).

 

 1. Analytické cookies: Tyto cookies rozliší a sečtou počet návštěvníků webových stránek, poskytnout také jiné informace, jako třeba dobu trvání návštěvy webu, prohlížení internetových odkazů a odkud návštěvník pochází. Tyto informace nám pomáhají zlepšit chod našeho webu, třeba tak, zda uživatelé naleznou rychle a snadno to, co potřebují. Tyto cookies jsou dodávány:

 

 

 1. Cookies sociálních médií: Tyto cookies jsou umísťovány společnostmi provozujícími sociální média, třeba tehdy, kdy využijete jejich obsahu na jiné webové stránce, například při přehrání audio či video souboru, kliknutím na “like” na Facebooku nebo posláním tweetu (příspěvky publikované na sociální síti Twitter). Tyto obsahy mohou vyžadovat příslušné společnosti, jenž využívají cookies ke shromažďování informací souvisejících s vaší návštěvou našeho webu nebo vaší interakce s jejich službami a jiné. Další informace včetně podmínek odstoupení (pokud je to možné) získáte na následujících odkazech: Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn, Pinterest, Instagram, YouTube